Selvværd

Barndommen kan ikke ændres, men din oplevelse af den kan

Lavt selvværd kan vise  sig på mange måder. Det kan eksempelvis vise sig som manglende selvtillid, overvægt, usikkerhed om egen identitet og rolle i livet, depression, angst og stress. Det kan vise også vise sig i form af problematiske forhold til mennesker omkring dig.

Dit selvværd bliver bygget op som barn. Dvs. at du påvirkes af dine omgivelser: dine forældre, dine venner, dine søskende, dine lærer og andre omkring dig. Særligt i alderen 0-7 år er du meget påvirkelig for ydre input. Bliver du udsat for ubehagelige oplevelser i din barndom, både fysiske og/ eller psykiske, vil det ofte sætte sig som ubehagelige spor i dig resten af livet, hvis ikke du får kigget på det og får hjælp til at håndtere det. 

Det behøver ikke altid at være voldsomme oplevelser i barndommen, der er kilden til lavt selvværd – selv små tilfældige bemærkninger fra dem omkring dig, kan have sat sig om store ar på sjælen. Uanset hvilke årsager der er til din mistrivsel, kan du arbejde med deog få det bedre. Barndommen kan ikke ændres, men din oplevelse af den kan.

Når jeg arbejder med lavt selvværd, har jeg med stor succes arbejdet med fx. 

  • at forstå og værdsætte forskellige sider af dig selv 
  • at sætte mål for din fremtid 
  • at definer og prioritere dine værdier 
  • at undersøge og håndtere de ting, der gør ondt fra barndommen  
  • at arbejde med alt det, du er god til 
  • at ændre dine tankemønstre, så du tænker mere positivt om dig selv og din fremtid 

NLP coaching og psykoterapi er yderst effektivt.  Glæd dig til at opleve store forandringer på kort tid.