Hvad er NLP?

Neuro Lingvistisk Programmering 

NLP er et samling af effektivpsykologiske værktøjer til kommunikation og personlig udvikling. 

Neuro = vores tanker 

Lingvistisk = vores sprog 

Programmering = vores handlinger

Dvs. at NLP’en tager udgangspunkt i dig som hel person, både dine tanker, dine følelser og dine handlinger. Derudover arbejder NLP’en udfra et positivt livssyn. Nemlig at du selv har ressourcerne til at fremme egen udvikling og at du altid har mulighed for at gøre noget ved dine udfordringer. 


NLP er sammensat af forskellige teorier:

Konstruktionisme:
Hvad der er sandt for mig, er ikke nødvendigvis sandt for dig. Vi ser verden forskelligt og har forskellige overbevisninger. Jeg undersøger din måde, at se verden på og kan dermed bedre udfordre dig 

Kybernetik 
Du vil opleve, at selv små ændringer i dit mindset, kan have store positive ændringer i din tilværelse.  

Strukturalisme
Jeg undersøger din indre selvsnak. Din måde, at tænke på problemstillingen. Eksempelvis kan vi tale om ”altid” og ”aldrig”, som kan virke begrænsende for os. 

Eksistentialisme 
Vi fødes som frie mennesker og har mulighed for at påvirke egen situation. Jeg hjælper dig, til at se dine muligheder og til at tage aktive valg. 

Fænomenologi 
Vi undersøger de fænomener der viser sig. Fænomener er symptomer, der viser sig. Eksempelvis rødmen, skænderier mv. Ofte er det ikke fænomenet, der er problemet, men årsagen bag. Ligesom en øm tand ikke bare skal behandles med panodil, hvis der er hul i – vi finder hullet og reparerer det, så smerterne ikke kommer igen. 

Gestaltpsykologi 
Vi undersøger symptomerne, og tager fat i det, der forårsager symptomerne, som beskrevet under fænomenologien. 

Den grundlæggende tankegang går altså på, at vi allerede har de ressourcer vi har brug for, for at tackle en given problemstilling. Derudover har du et frit valg. Du er således ikke tvunget til at fortsætte et liv med uønskede udfordringer. Derimod har du alle muligheder for at ændre dine vilkår. Det kræver blotat du ønsker det og er indstillet på, at arbejde med dig selv og dit mindset 

Ofte ligger svarene på vores problemer, på et ubevidst niveau og vi får således brug for hjælp til at finde dem frem. Her er NLP coaching og terapi meget anvendelig. 

NLP’en tager højde for, at vores krop og tanker hænger sammen. Eksempelvis kan din mentale tilstand føre til rødmen, hjertebanken, en klump i halsen, betændelsestilstande, uforklarlige smerter mv. Via undersøgelse af disse symptomer og dine tankerbliver du i stand til at forstå dig selv og andre omkring dig. Dette er første skridt til forandring!