Selvværd

Barndommen kan ikke ændres, men din oplevelse af den kan!

Selvværd

Lavt selvværd kan vise sig på mange måder. Det kan eksempelvis vise sig som manglende selvtillid, vægtproblemer, usikkerhed om egen identitet og rolle i livet, depression, angst og stress. Det kan vise sig i form af problematiske forhold til dine nærmeste.

Dit selvværd bliver bygget op som barn. Dvs. at du påvirkes af dine omgivelser: dine forældre, dine venner, dine søskende, dine lærere og andre omkring dig. 

Særligt i alderen 0-7 år er du meget påvirkelig for ydre input, og da du på dette tidspunkt ikke har meget erfaring og viden med i din rygsæk, vil det ofte være svært at bearbejde. Du kan derfor komme til at bære ubehagelige oplevelser fra din barndom med dig ind i voksenlivet som en tung ubevidst byrde, der hæmmer dig – medmindre du vælger at få kigget på det. 

Det behøver ikke altid at være voldsomme oplevelser i barndommen, der er kilden til lavt selvværd - selv små tilfældige bemærkninger fra dem omkring dig, kan have sat sig om store ar på sjælen. Uanset hvilke årsager der er til din mistrivsel, kan du arbejde med dem og få det bedre. Barndommen kan ikke ændres, men din oplevelse af den kan! 

Selvværd

Når jeg arbejder med lavt selvværd, har jeg med stor succes arbejdet med fx.

 • at forstå og værdsætte forskellige sider af dig selv

 • at sætte mål for din fremtid

 • at definer og prioritere dine værdier

 • at undersøge og håndtere de ting, der gør ondt fra barndommen 

 • at arbejde med alt det, du er god til

 • at ændre dine tankemønstre, så du tænker mere positivt om dig selv og din fremtid

NLP coaching og psykoterapi er yderst effektivt. Glæd dig til at opleve store forandringer på kort tid! 

 

Selvværd

Når jeg arbejder med lavt selvværd, har jeg med stor succes arbejdet med fx.

 • at forstå og værdsætte forskellige sider af dig selv

 • at sætte mål for din fremtid

 • at definer og prioritere dine værdier

 • at undersøge og håndtere de ting, der gør ondt fra barndommen 

 • at arbejde med alt det, du er god til

 • at ændre dine tankemønstre, så du tænker mere positivt om dig selv og din fremtid

NLP coaching og psykoterapi er yderst effektivt. Glæd dig til at opleve store forandringer på kort tid! 

 

bubble